Untitled Document

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (NA) ... ระยะสั้น 6 เดือน ... มีหลายสาขาให้เลือกเรียน ... เรียนจบแล้ว รับรองการมีงานทำ 100% ... ติดต่อสอบถาม 053 - 600530 / 086 - 4310026 ...

Untitled Document
เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
เกี่ยวกับโรงเรียนลานนาบริรักษ์
ค่าเทอม / ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการเรียนการสอน
สวัสดิการ
กิจกรรม/ภาพประทับใจ
สมัครเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน
ศิษย์เก่าลานนาบริรักษ์
ติดต่อสอบถาม
เว็บบอร์ด
ดูแลผู้สูงอายุ
สำหรับผู้ดูแลระบบ1. เพศชาย/หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา

3. มีใจรักในงานด้านการพยาบาล

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 2 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด 2 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

การบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน


อัตราการเฝ้าไข้


1.ผู้สูงอายุธรรมดา ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ต้องคอยพยุงเดินตามและพาไปอาบน้ำในห้องน้ำ

2.ผู้สูงอายุธรรมดา ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนเตียง ป้อนอาหาร ทำกายภาพบำบัด หัดเดิน เช็ดตัวบน เตียง เช้า – เย็น

3.ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ให้อาหารทางสายยาง ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ทำกายภาพบำบัด เช็ดตัวบนเตียงเช้า – เย็น/Feed อาหาร 4 มื้อ / วัน

4.ผู้ป่วยต้องดูดเสมหะ + ให้อาหารทางสายยาง อาจมีแผลกดทับ

5.ผู้ป่วยพ่นยา ให้ออกซิเจน ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยางและมีแผลกดทับ


อัตราบริการขึ้นอยู่กับ ระดับการดูแล

ระดับการป่วย
12 ชม/วัน (บ้าน)
12 ชม/วัน
( โรงพยาบาล)
12 ชม/เดือน
24 ชม/เดือน
หมายเหตุ
1
300-350
400
9,000
10,000
หยุด 1 วัน/สัปดาห์
2
350
450
9,000
10,000
หยุด 1 วัน/สัปดาห์
3
400
500
10,000
12,000
หยุด 1 วัน/สัปดาห์
4
400
500
10,000
12,000
หยุด 1 วัน/สัปดาห์
5
400
500
10,000
12,000
หยุด 1 วัน/สัปดาห์

โรคติดต่อเช่น HIV หรือ TB บวกเพิ่ม 300 / วัน

สวัสดิการ
- อาหาร 3 มื้อ หรือ 100 / วัน
- OT 400 / วัน - 500 / วัน

การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ / ผู้ป่วย

พนักงานผ่านการอบรมมาแล้ว ซึ่งจะคอยดูแลเรื่องการทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลเรื่องขับถ่าย จัดยา จัดอาหาร ทำความสะอาดอุปกรณ์ผู้สูงอายุ ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน ( ทางโรงเรียนลานนาบริรักษ์มีการอบรมทางด้านจิตวิทยา แก่นักศึกษาของเรา )

หลักฐานการติดต่อ
1. หลักฐานผู้รับบริการ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาประวัติการรักษา (ถ้ามี)

2. หลักฐานเจ้าของไข้
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน

การบริการดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
โรงเรียนลานนาบริรักษ์ มอบการดูแล เอื้ออาทร ทั้งร่างกายและจิตใจ อย่างคุ้มค่าเพราะเราเข้าใจถึงความวิตกกังวล และความยุ่งยากในการดูแลเราพร้อมที่จะแบ่งเบาภาระ และสามารถประมาณค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม รายอ่าน... >

 


โรงเรียนลานนาบริรักษ์เชียงราย
ที่อยู่ 402 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ติดต่อสอบถาม 053-600530,086-4310026
  CopyRight 2017-2018 http://www.lannahealthschoolcr.com E-Mail : lannaschool@hotmail.com

All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft