Untitled Document

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (NA) ... ระยะสั้น 6 เดือน ... มีหลายสาขาให้เลือกเรียน ... เรียนจบแล้ว รับรองการมีงานทำ 100% ... ติดต่อสอบถาม 053 - 600530 / 086 - 4310026 ...

Untitled Document
เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
เกี่ยวกับโรงเรียนลานนาบริรักษ์
ค่าเทอม / ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการเรียนการสอน
สวัสดิการ
กิจกรรม/ภาพประทับใจ
สมัครเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน
ศิษย์เก่าลานนาบริรักษ์
ติดต่อสอบถาม
เว็บบอร์ด
ดูแลผู้สูงอายุ
สำหรับผู้ดูแลระบบ1. เพศชาย/หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา

3. มีใจรักในงานด้านการพยาบาล

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 2 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด 2 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

โรงเรียนลานนาบริรักษ์ ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 โดยมุ่งที่จะตอบสนองต่อการส่งเสริมการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษา ของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมด้านอาชีพ การบริการเด็ก และผู้สูงอายุ จากการเติบโตของธุรกิจ โรงพยาบาลหลายแห่ง ทำให้ความต้องการผู้ช่วยการพยาบาล เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียน จึงมีความมุ่งหวัง ที่จะผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมจะให้บริการ ในด้านการบริบาลเป็นจำนวนมาก

สู่เส้นทางวิชาชีพทางการพยาบาล

ลานนาบริรักษ์เชียงรายมุ่งเน้นผู้ช่วยการพยาบาลที่มีความรู้และคุรธรรมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพทางการพยาบาลในโรงพยาบาล สถานีอนามัย ครูพี่เลี้ยง พนักงานในคลีนิคต่างๆ ศูนย์ความงาม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นใบเบิกทางให้สามารถทำงานในภาคเอกชนและภาครัฐหรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้อย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากมีความรู้ความสามารถด้านการบริบาลที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำงานต่อไป


" โรงเรียนลานนาบริรักษ์ได้รับรางวัลคุณภาพดีเด่นปี52
จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นประจำปี 52
ภายใต้ วิสัยทัศน์มุ่งมั่นคุณภาพ เสริมสร้างคุณธรรม "

โอกาศในการทำงานและความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถที่จะประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน คลีนิกต่างๆ และเมื่อทีความเจริญในหน้าที่การงานและมีประสปการณ์มากเพียงพอแล้วสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับปริญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้

 

 

โรงเรียนลานนาบริรักษ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โรงเรียนลานนาบริรักษ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

Untitled Document
ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนศิษย์เก่า...คลิกที่นี่

" คิดไม่ผิดเลยค่ะ ที่ได้เรียนที่นี่ อาจารย์สอนดี ดูแลอย่างใกล้ชิด รู้สึกอบอุ่นและได้รับความรู้อย่างดี มั่นใจในการปฏิบัติงาน "
โรงเรียนลานนาบริรักษ์เชียงราย
ที่อยู่ 402 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ติดต่อสอบถาม 053-600530,086-4310026
  CopyRight 2017-2018 http://www.lannahealthschoolcr.com E-Mail : lannaschool@hotmail.com

All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft