Untitled Document

หลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (NA) ... ระยะสั้น 6 เดือน ... มีหลายสาขาให้เลือกเรียน ... เรียนจบแล้ว รับรองการมีงานทำ 100% ... ติดต่อสอบถาม 053 - 600530 / 086 - 4310026 ...

Untitled Document
เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
เกี่ยวกับโรงเรียนลานนาบริรักษ์
ค่าเทอม / ค่าใช้จ่าย
หลักสูตรการเรียนการสอน
สวัสดิการ
กิจกรรม/ภาพประทับใจ
สมัครเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน
ศิษย์เก่าลานนาบริรักษ์
ติดต่อสอบถาม
เว็บบอร์ด
ดูแลผู้สูงอายุ
สำหรับผู้ดูแลระบบ1. เพศชาย/หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป

2. วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา

3. มีใจรักในงานด้านการพยาบาล

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 2 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 2 ฉบับ

3. สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด 2 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ

ดูแลผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี เป็นวัยที่มีการเสื่อมถอยในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการดูแลจึงต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์โดยแท้จริง ในผู้สูงอายุแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในแง่ของการดูแลจึงไม่สามารถกำหนดเป็นกฎตายตัว
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแลพยุงเข้าห้องน้ำ อาบน้ำหรือเช็ดตัว ทำกายภาพบำบัด เปลี่ยนเสื้อผ้า
ทำความสะอาดเสื้อผ้า ดูแลอาหาร-ยา-จ่ายยาตามวัน-เวลาที่ถูกต้อง และตามอาการโรคของผู้ป่วย ทำความสะอาดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วย
ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป สังเกตอาหารวัดไข้ อัตราเงินค่าบริการ 9,000-13,000 บาท/เดือน หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์

เฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วย
พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคน จะต้องจบการศึกษาจากโรงเรียนลานนาบริรักษ์ในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและมีใจรักในงาน การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิงและชาย รายอ่าน... >
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
โรงเรียนลานนาบริรักษ์ มอบการดูแล เอื้ออาทร ทั้งร่างกายและจิตใจ อย่างคุ้มค่าเพราะเราเข้าใจถึงความวิตกกังวล และความยุ่งยากในการดูแลเราพร้อมที่จะแบ่งเบาภาระ และสามารถประมาณค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม รายอ่าน... >

 


โรงเรียนลานนาบริรักษ์เชียงราย
ที่อยู่ 402 ม.9 ถ.เชียงราย-เวียงชัย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ติดต่อสอบถาม 053-600530,086-4310026
  CopyRight 2017-2018 http://www.lannahealthschoolcr.com E-Mail : lannaschool@hotmail.com

All Right Reserved. By : Chiangrai Enter Soft